Nasze Domy

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi został powołany do istnienia w 1946 roku, i od tamtego czasu nieprzerwanie prowadzi swoją działalność. Główna siedziba Domu wraz z komórkami administracyjnymi mieści się przy ul. Drużynowej 3/5, a pod jego skrzydłami działają dwie filie Dom przy ul. Lnianej 9 oraz Dom przy ul. Zbocze 2a.

Dzieci przebywające w naszych Domach są pozbawione właściwej opieki ze strony biologicznych rodziców. Wszelkimi siłami staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Naszym priorytetem są działania zmierzające do powrotu dzieci do rodziny naturalnej. W przypadku gdy nie jest to możliwe, poszukujemy dla nich zastępczych środowisk rodzinnych.

Staramy się, aby warunki życia w naszych Domach były jak najbardziej zbliżone do domowych. Działania te realizowane są poprzez odpowiednie urządzenie sal i pomieszczeń w taki sposób, aby mogły pozytywnie kojarzyć się z ciepłem domowego ogniska. Drugą formą realizacji powyższych założeń jest odpowiednia organizacja pracy w poszczególnych mieszkaniach, polegająca na optymalnym wykorzystaniu zdolności i umiejętności personelu.

Nasi podopieczni pozostają pod opieką wychowawców i opiekunek dziecięcych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, logopedy, rehabilitanta, pediatry, pielęgniarek. Dbając o to, aby nasze dzieci zdrowo się odżywiały pod okiem dietetyków kucharki przygotowują odpowiednie do wieku posiłki. Nasze dzieci uczestniczą także w zajęciach terapeutycznych w specjalnie wyposażonych do tego salach. W każdym z Domów znajduje się Sala Doświadczania Świata i Terapii Integracji Sensorycznej.

Wtrosce o dostarczanie dzieciom wielu okazji do poznawania świata, stymulowania ich rozwoju pracownicy naszych Domów organizują dzieciom jedno- i kilkudniowe wycieczki, wyjazdy wakacyjne, wyjścia do kin, teatrów, na basen.

Bardzo miło zapatrujemy się na wszelką współpracę i pomoc ze strony sponsorów, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z wolontariuszami.

Drużynowa

W Domu na Drużynowej swoją siedzibę ma administracja wszystkich trzech Domów i są w nim wydzielone cztery mieszkania dla naszych wychownków. Trzy z nich przeznaczone są dla niemowląt. Mieszkania te są wyposażone w odpowiednie, bezpieczne meble i sprzęty dla niemowląt, aby mogły prawidłowo się rozwijać. W tym konkretnym Domu jest także miejsce dla trzech małoletnich mam wraz z ich dziećmi. Mamy te są włączane do udziału w programie „Bliżej domu”, który ma na celu zapoznanie młodych dziewcząt ze specyfiką opieki nad dzieckiem oraz zasadami prowadzenia gospodarstwa domowego.

Domowej atmosferze sprzyja również przydomowy ogród. Naszym marzeniem jest urządzenie go w taki sposób, aby nasze najmłodsze dzieci mogły w naturalny sposób wyrazić swój temperament i żywiołowość oraz zaczerpnąć ruchu na świeżym powietrzu na bezpiecznym i ładnym placu zabaw, w którym będą mogli realizować swoje dziecięce fantazje.

Drużynowa

Galeria