Programy realizowane z rodzinami biologicznymi naszych wychowanków

Nasze domy realizują także programy dotyczące pracy z rodziną naturalną dziecka w celu powrotu dziecka do domu rodzinnego:

1. „Moja rodzina - Lniana” - program realizowany w domu na Lnianej. Projekt zakładał wspieranie rodziców w radzeniu sobie z problemami życia codziennego, podejmowaniu celowych zabiegów przyspieszających powrót dzieci do domu, działania edukacyjne w zakresie wzmacniania możliwości wychowawczych i prawa rodzinnego. Poprzez realizację programu rodzice poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, pisania pism urzędowych, opieki nad dzieckiem, zaspokajania potrzeb dziecka w różnym wieku rozwojowym, zapoznali się z różnymi sposobami spędzania czasu z własnym dzieckiem. Wspólna aktywność pozwoliła na wytworzenie silniejszych więzi rodziców z dziećmi. W jednym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo na powrót dziecka do domu.

2. "Zawsze razem" - program zakładał wspieranie rodziców w radzeniu sobie z problemami życia codziennego, działania edukacyjne w zakresie wzmacniania możliwości wychowawczych, poradnictwo zawodowe, życiowe, pedagogiczne, pomoc w pisaniu pism urzędowych, mobilizowanie do podejmowania celowych zabiegów przyspieszających powrót dzieci do domu. Poprzez realizację programu rodzice poszerzyli swoją wiedzę z zakresu: pisania pism urzędowych, opieki nad dzieckiem, mogli uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach w placówce i poza jej terenem. Mieli możliwość zgodnie z kontraktem samodzielnie sprawować opiekę nad dzieckiem. Wspólna aktywność pozwoliła na wytworzenie silniejszych więzi. W wyniku programu 11 dzieci powróciło do domu.

3. "Moja Rodzina - Zbocze" - program realizowany w domu na Zboczu zakładał podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców. Rodzice na nowo poznawali własne dzieci. Uczyli się spędzać z nimi czas. Stawali się otwarci, lepiej rozumiejący potrzeby własnych dzieci Program ukończyły wszystkie zakwalifikowane rodziny. Rodzice lepiej poznali własne dzieci. Mieli okazję sprawdzić się w nowych dla siebie sytuacjach wychowawczych. Troje dzieci wróciło do domu rodzinnego.

4. "Dobre relacje i doświadczenia" - program miał na celu uwrażliwienie rodziców na na potrzeby dziecka oraz prawidłowego reagowania na nie. Nauka czynności pielęgnacyjnych. Podniesienie kompetencji wychowawczych, modelowanie właściwych postaw rodzicielskich. Budowanie prawidłowej, ciepłej relacji z dzieckiem. Nauka adekwatnych do wieku dziecka form stymulacji. Poznawanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Tworzenia naturalnej grupy wsparcia. Wszystkie osoby biorące udział w programie ukończyły go. W efekcie rodzice lepiej poznali własne dzieci. Poszerzyli własne kompetencje wychowawcze. Poznali potrzeby dzieci i sposoby ich zaspokajania.