Programy dla dzieci z szansą na umieszczenie w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej

„Zmiana” - program zakłada przygotowanie dzieci do umieszczenia w zastępczym środowisku rodzinnym lub w rodzinie adopcyjnej. Skierowany jest do dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, które dostały szansę na życie w nowej rodzinie. W efekcie realizacji programu dziecko oswaja się z myślą o nowej rodzinie. Obniża się jego lęk spowodowany nieokreśloną, trudną sytuacją życiową. Ma ułatwiony start w nowej rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.