Adopcja

Adopcja krajowa i rodzina zastępcza

Wszyscy, którzy rozważają możliwość adopcji dziecka lub zostania rodziną zastępczą powinni skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjnym lub powiatowym centrum pomocy rodzinie. To właśnie te ośrodki przygotowują i kwalifikują kandydatów na przyszłych rodziców. One także pomagają w załatwianiu wszystkich związanych z tym formalności.
Ośrodki Adopcyjne w Łodzi:

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
ul. Północna 27/29; 94-420 Łódź
tel. 42 630-25-50
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny przy Centrum Służby Rodzinie
ul. Broniewskiego 1A; 93-162 Łódź
tel. 42 682-18-88
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi

Ośrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Al. J. Piłsudskiego 150/152; 92-230 Łódź
tel. 42 674-54-43
Ośrodek Adopcyjny ŁOR Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Adopcja zagraniczna

Osoby zainteresowane adopcją dziecka z Polski, a niemieszkające w Polsce i/lub niemające obywatelstwa polskiego muszą zostać przeszkolone i zakwalifikowane przez organizacje będące odpowiednikami naszych ośrodków adopcyjnych w swoim miejscu zamieszkania (w każdym kraju noszą one inną nazwę). Trzeba upewnić się, że dana organizacja jest uprawniona do współpracy z Polską.

Wszystkie adopcje zagraniczne odbywają się jedynie za pośrednictwem jednego z trzech ośrodków w Warszawie:

Krajowy Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel. 0048/22/425 46 88

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
tel. 0048/22/621 03 72

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel. 0048/22/818 54 30