Wolontariat

Szukamy osób zdeklarowanych, chętnych do systematycznej pracy wolontaryjnej z naszymi dziećmi. Żeby stać się wolontariuszem trzeba zgłosić chęć udziału w szkoleniach przygotowujących do pracy z naszymi dziećmi. Psycholog zapoznaje zainteresowanych m.in. ze specyfiką naszej placówki, z potrzebami maluchów, z podstawami pracy z małym dzieckiem, z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

Warunki, jakie należy spełnić, żeby zostać wolontariuszem:

Mieć ukończone 18 lat;

Posiadać aktualną książeczkę zdrowia;

Posiadać oświadczenie o niekaralności.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologami bądź pedagogami w poszczególnych Domach:

Drużynowa: (42) 6347125

Lniana: (42) 6521292

Zbocze: (42) 6793306

Zapraszamy!