Ogłoszenia i przetargi

***

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu 9 osobowego Opel Vivaro 2,0


 • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.odt
 • Sprzedaż samochodu - Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
 • ***

  II przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5


 • SWIZ - II przetarg.odt
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
 • załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna samochodu II przetarg.odt
 • załącznik nr 3 - oświadczenie (art. 22 ust. 1).odt
 • załącznik nr 4 - oświadczenie (art. 24 ust. 1).odt
 • załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt
 • załącznik nr 6 - wzór umowy.odt