Stowarzyszenie KONIK NA BIEGUNACH


Od roku 2011 przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Pomocy Dziecku w Kryzysie „Konik na Biegunach”. Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom w kryzysie, a w szczególności wychowankom naszego Domu, wspieranie statutowej działalności placówki oraz działania na rzecz poprawy jakości życia byłych i usamodzielniających się wychowanków.

Cele stowarzyszenia realizujemy poprzez pozyskiwanie partnerów, darczyńców i sponsorów, konstruowanie programów społecznych i pozyskiwanie środków na ich realizację, stwarzanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych członków stowarzyszenia i pracowników Domu Dziecka, pozyskiwanie środków na remonty i modernizację placówki, organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci, współpracę organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku rodzinie.

We wrześniu i październiku 2011 r. nasze Stowarzyszenie realizowało pierwsze zadanie publiczne ze środków pozyskanych w trybie pozakonkursowym z Regionalnego Centrum Polityki Społeczne pod nazwą „Rodzinny weekend bez alkoholu”. W ramach realizowanego programu pięcioro rodziców wraz z dziećmi-wychowankami naszej placówki uczestniczyło w grillu, poszło na sztukę do teatru, puszczało latawce. Rodzice uyskali szereg informacji na temat szkodliwości picia alkoholu, zwłaszcza w okresie życia płodowego dziecka. Uczyli się spędzać czas z własnymi dziećmi i organizować im zabawę.

Siedziba Stowarzyszenia Pomocy Dziecku w Kryzysie „Konik na Biegunach”:
ul. Drużynowa 3/5 tel 42 634 71 25, fax 42 611 16 65
940225 Łódź – Budynek Domu Dziecka dla Małych Dzieci
KRS: 000385939
NIP: 727-27-77-137 REGON 101083663
Konto Getin Noble Bank SA 34 1560 0013 2027 2344 5420 0001

W skład zarządu wchodzą:
Barbara Grzegorczyk – Prezes
Anna Wysocka-Stasiak - Wiceprezes
Grażyna Musiał – Skarbnik
Dariusz Nowakowski – Sekretarz
Paulina Kacprzak - Członek

Podmioty wspierające Stowarzyszenie „Konik na Biegunach”:
1. DALKIA SA ŁÓDŹ
2. AMCOR FLEXIBLES REFLEX SP ZOO
3. FUNDACJA MIEĆ NADZIEJĘ
4. PGE DYSTRYBUCJA S.A. ŁÓDŹ TEREN
5. RADA RODZICÓW SP 44
6. RADA RODZICÓW III LO
7. HAMMERMED SP ZOO
8. MRIF PABIANICE
9. SZKOŁA TAŃCA URBAN DANCE
10. ORUN.PL
11. BRE BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
12. TRANSMEDIA
13. SPONSORZY PRYWATNI