Zdjęcia siedziby Filii Domu Dziecka przy ul. Lnianej 9

Mieszkanie I

Mieszkanie II

Mieszkanie III

Gabinety specjalistów i kuchnia

Sala Doświadczania Świata i Terapii Integracji Sensorycznej